مدوپیا

سبک زندگی

استایل پانک سبک آوانگاردترین معترضان

پانک یکی دیگر از سبک‌هایی است که مبدا آن موسیقی بوده و اتفاقا حاصل خانواده تاثیرگذار راک است. البته خرده‌فرهنگ پانک فراتر از سبک موسیقی یا لباس‌پوشیدن بر حوزه‌های دیگر هنری، ایدئولوژی و جامعه هم تاثیراتی داشته ادامه مطلب