دانشجوی طراحی فرش، علاقه مند به مد و رسانه مد ، مد از کاربردی ترین نوع هنر است که مسقیما با مردم و جامعه در ارتباط است.