مجله اینترنتی مدوپیاپگاه محمدعلی, نویسنده در مجله اینترنتی مدوپیا

پگاه محمدعلی

روشن کردن پوست؛ روشی پرخطراما محبوب میان آسیایی ها (گزارشی از مجله ی ووگ)

روشن کردن رنگ پوست به منظور زیباتر شدن جایگاه ویژه ای میان آسیایی ها دارد. در این میان زنان هندی و آسیای شرقی تمایل بیشتری به انجام روش های مختلف برای روشن و یکدست کردن…