(دانشجوی کارشناسی طراحی لباس دانشکده هنر و معماری تهران جنوب) "فشن" یکی از قوی‌ترین و تاثیر‌گذار‌ترین هنر‌هاست،در آن حرکت و معماری دیده می‌شود و می‌تواند به دیگران بفهماند که شما چه کسی هستید و چه کسی دوست دارید باشید!