دانشجوی مديريت، علاقه مند به صنعت مد. زيبايي درست در لحظه اي آغاز ميشود كه تصميم بگيري خودت باشي! «كوكو شنل»