مجله اینترنتی مدوپیاآترا سعیدی, نویسنده در مجله اینترنتی مدوپیا

آترا سعیدی

دانشجوی رشته ی طراحی لباس